ข้อตกลงและเงื่อนไข

  แลกเปลี่ยน/คืน สินค้า


  1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่ท่านได้รับจากบริษัท โดยสินค้าต้องยังไม่มีการเปิดกล่องหรือเปิดใช้งาน ป้ายราคา  ป้ายยี่ห้อสินค้ายังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับที่บริษัทส่งให้ท่าน (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินแล้วแต่ดุลยพินิจของบริษัท

  2. ในกรณีที่สินค้าจัดส่งมีความผิดพลาด หรือเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยไม่คิดได้ภายใน 7 วันหลังจากท่านได้รับสินค้าค่ะ (รบกวนลูกค้าถ่ายคลิปวีดีโอ เมื่อเปิดกล่องสินค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อ เรื่องเกี่ยวกับสินค้า ไอโกบายของสงวนสิทธิ กรณีไม่มีคลิปวีดีโอ)

  3. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS/Kerry สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ

  4. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชีของท่าน

  5. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ support@ikobai.com สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

  IKOBAI ไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืน สินค้า ในกรณีต่อไปนี้

  - สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก ikobai.com

  - ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว

  - สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการส่งคืนของลูกค้าเอง

  - ลูกค้าไม่นำส่งสินค้าคืน รวมถึงของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท

  -ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

 • เครื่องหมายรับรอง

 • ติดตามเรา